Behandeling

Ik maak vooral gebruik van de volgende therapievormen:
  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR, Eye Movemement Desensitisation and Reprocessing
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Mindfulness
  • E-Health

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is gevormd na het samengaan van twee therapeutische stromingen. De cognitieve therapie richt zich vooral op de invloed van het denken op het gevoelsleven en op het gedrag. De gedragstherapie richt zich op het (problematische) gedrag of handelen. Cognitieve gedragstherapie is een vorm van therapie die zowel de manier van denken en interpreteren beïnvloedt, als de manier van gedrag en handelen. In de behandeling staat de interactie tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal.

EMDR

EMDR is een werkzame methode in de traumabehandeling.

Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten we nu dat een nare herinnering in het korte termijngeheugen ofwel werkgeheugen wordt geladen. De capaciteit van dit geheugen is gering. Van dit gegeven maakt EMDR gebruik. Als het werkgeheugen namelijk ook betrokken is bij een andere taak (het volgen van oogbewegingen) gaat dit ten koste van het vasthouden van het beeld van de nare herinnering. De nare herinnering wordt minder levendig. De emotionele lading neemt af. Het veranderde beeld wordt vervolgens in het lange termijngeheugen opgeslagen. Het wordt hiermee een herinnering als andere herinneringen. Je kunt nog steeds verdrietig zijn als je eraan terugdenkt, maar het beeld beheerst niet meer je leven. Bovendien verandert ook vaak de betekenis die aan het beeld was verbonden.

EMDR is effectief gebleken bij traumatische ervaringen, ingrijpende gebeurtenissen, depressies, fobieën, negatieve overtuigingen over jezelf en (fantoom)pijn. EMDR kan ook worden toegepast op vroegkinderlijke ervaringen waaraan we geen bewuste herinneringen meer hebben.

Oplossingsgerichte therapie

Bij deze vorm van therapie wordt niet langer gekeken naar de aard of de oorzaak van het probleem. De focus ligt op de door de cliënt  gewenste situatie in de toekomst: de oplossing staat centraal. Met behulp van vragen word je aangespoord na te denken over een leven zonder het probleem. De mogelijke oplossingen worden verkend. De informatie en gedachten hierover helpen om samen te bekijken hoe je de gewenste situatie kunt bereiken. En welke stappen zijn daarin al gezet. Deze methodiek gaat uit van de krachten die iedere mens in zich heeft. Samen nagaan wat wel goed gaat, geeft vertrouwen om volgende stappen te zetten.

Mindfulness

Mindful betekent letterlijk opmerkzaam. Veel klachten die mensen ervaren blijven in stand door angst voor wat er op dit moment is. Klachten en nare gedachten moeten zo snel mogelijk weg. Daardoor ontstaat een gevecht met dat wat er is waardoor de klachten in stand blijven. Zo ook kunnen oordelen over hoe het zou moeten zijn veel stress veroorzaken. In de mindfulness based cognitieve therapie word je je meer bewust van alles wat zich voordoet in het hier en nu, zonder daarover te oordelen of het te willen veranderen. Een therapie met mindfulness laat positieve effecten zien bij mensen met angststoornissen, depressies, slaapproblemen en chronische pijn.

E-Health

Tijdens de behandeling kan er ook gebruik gemaakt worden van e-health; in een online omgeving krijg je uitleg over uw problematiek, kun je opdrachten doen, krijg je filmpjes te zien van bv. een expert of lotgenoten. Ook kun je in deze beveiligde omgeving opdrachten maken die een onderdeel kunnen zijn van jouw behandeling. Deze online omgeving is alleen voor jou en mij als psycholoog zichtbaar. Ik kan daar jouw vorderingen volgen. Voor deze e-health maak ik gebruik van Therapieland.