Tarieven & Vergoeding

Een aantal zakelijke aspecten die ik graag onder de aandacht wil brengen:
 • Wat wordt vergoed
 • Wat wordt niet vergoed
 • Overige bepalingen

De psychologische zorg voor personen boven de 18 jaar is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Als er sprake is van een psychische stoornis dan wordt uw behandeling vergoed vanuit dit basispakket. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig met daarin de verwijsreden en het vermoeden van een stoornis.

Wat wordt vergoed

Behandelingen in de Generalistische Basis GGZ die worden vergoed uit de basisverzekering worden ingedeeld in drie pakketten, die onderstaand worden toegelicht. Indirecte tijd van de therapeut die nodig is voor het schrijven van verslagen, brieven en overleg vallen ook binnen het pakket. Er zijn de volgende drie pakketten:

Basis GGZ kort

Voor licht ernstige stoornissen die weinig dagelijkse beperkingen met zich meebrengen. Kosten verschillen per zorgverzekeraar en liggen rond de € 470,00*. Gehele vergoeding vanuit het basispakket, met een eigen risico van € 385,00 tenzij u dit zelf heeft verhoogd.

Basis GGZ middel

Voor matig ernstige stoornissen die waarneembare beperkingen met zich meebrengen in het dagelijkse leven. Kosten verschillen per zorgverzekeraar en liggen rond de € 800,00*. Gehele vergoeding vanuit het basispakket, met een eigen risico van € 385,00 tenzij u dit zelf heeft verhoogd.

Basis GGZ intensief

Voor ernstige problematiek waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks leven. Kosten verschillen per zorgverzekeraar en liggen rond de € 1290,00*. Gehele vergoeding vanuit het basispakket, met een eigen risico van € 385,00 tenzij u dit zelf heeft verhoogd.

Transitie

Dit pakket wordt ingediend bij de zorgverzekeraar als cliënt verwezen is en niet blijkt te voldoen aan de voorwaarden voor behandeling in de GB GGZ. De klachten zijn ofwel te zwaar of te licht of de cliënt beslist na het intakegesprek om de gesprekken niet voort te zetten. Kosten rond de € 202,00*. Gehele vergoeding vanuit het basispakket, met een eigen risico van € 385,00 tenzij u dit zelf heeft verhoogd.

*let op: de tarieven verschillen per zorgverzekeraar. Uw tarief kan hiervan afwijken. Uw zorgverzekeraar kan u hierover inlichten.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u per jaar eerst zelf moet betalen, voordat de zorg die in het basispakket zit, wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico € 385,00 per persoon. Huisartsenzorg en enkele andere zaken vallen niet onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar

Met de meeste zorgverzekeraars** heb ik een contract. Ik adviseer u om uw eigen verzekeringsrecht even na te gaan bij uw ziektekostenverzekering.
Behandelingen die vallen binnen het basispakket GB GGZ, zullen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar worden ingediend na het afsluiten van de behandeling. Het gehele pakket wordt altijd in rekening gebracht, ook als u de behandeling halverwege afbreekt.

 **zorgverzekeraars:

 • Amersfoorste en Ditzo
 • Caresq
 • CZ groep (incl. Ohra, Nationale Nederlanden en Delta Lloyd)
 • DSW (incl. Stad Holland, In Twente)
 • Eno zorgverzekeringen (incl. o.a. Salland zorgverzekeringen, Hollandzorg en Zorg Direct)
 • Menzis (incl. o.a. Anderzorg)
 • ONVZ
 • VGZ groep (incl. o.a. IZZ, IZA, Unive en Zekur)
 • Zilveren kruis (inc. Achmea-groep, Interpolis, FBTO, de Friesland)
 • OWM (incl. Zorg en Zekerheid, AZVZ)

Wat wordt niet vergoed

Klachten zoals aanpassingsproblemen, relatieproblemen, rouwproblematiek, fobieën of werkgerelateerde problemen komen sinds 1 januari 2014 niet meer in aanmerking voor vergoeding. Dit heet dan onverzekerde zorg (OVP=OnVerzekerdPakket). De kosten zijn € 90,00 per 45 minuten. Deze kosten worden maandelijks gefactureerd.

Overige bepalingen

Afmelding bij verhindering: Als u om een bepaalde reden een afspraak wilt afzeggen of verzetten, dan kan dat telefonisch of per mail tot 24 uur voor uw afspraak. Als u zich minder dan 24 uur van tevoren afmeldt, breng ik een bedrag van € 45,- in rekening. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit niet.