Vertrouwelijkheid & Regelgeving

Een aantal wettelijke aspecten die ik graag onder de aandacht wil brengen:
  • Vertrouwelijkheid
  • Klachten
  • Privacybeleid

Vertrouwelijkheid

Het beheer van het dossier en de geheimhoudplicht gebeuren conform de regels van de beroepscode van de beroepsverenigingen. Als lid van verschillende beroepsverenigingen (NIP, VEN) en als BIG geregistreerde GZ psycholoog ben ik in het uitoefenen van mijn beroep gebonden aan de beroepscodes. In zo’n beroepscode zijn zaken als vertrouwelijkheid, dossiervorming en rapportage geregeld. In het intakegesprek spreek ik deze zaken ook met u door.
Per 25-5-2018 is iedere praktijk verplicht om zijn privacybeleid te publiceren. Dit kunt u vinden onder Privacybeleid

Klachten

In het werken met elkaar kunnen er misverstanden ontstaan. Ik vind het prettig als we dit met elkaar kunnen bespreken om zo tot een werkbare oplossing te komen. Mochten we er met elkaar niet uitkomen dan kunt u zich met uw klacht richten tot één van de beroepsverenigingen (NIP,VEN) waarvan ik lid ben.

Privacybeleid

Meer informatie over het waarborgen van uw persoonlijke gegevens treft u in het document privacy policy.