Voor wie

Voor wie
In mijn praktijk richt ik mij op jongeren (18+) en volwassenen.

Voor jongeren, vanaf 18 jaar, en volwassenen bied ik hulp in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ). De kortdurende psychologische hulp is gericht op klachten /problemen in het hier en nu. Wanneer langer durende behandeling nodig is, zal ik u doorverwijzen.
Reden voor aanmelding kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • angsten
 • depressie klachten
 • een trauma/ ingrijpende levensgebeurtenis
 • vage lichamelijke klachten
 • een trauma
 • problemen met het zelfbeeld

Ook voor rouw- en arbeidsgerelateerde klachten kunt u in de praktijk terecht. Deze problematiek wordt echter niet vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.

Exclusie criteria: Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kan ik u niet goed genoeg helpen. Ik verwijs u dan door naar een andere praktijk of instelling.

 • ADD, ADHD
 • alcohol- of drugsafhankelijkheid
 • psychotische stoornis
 • ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid.
 • eetproblematiek
 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek

Ik bied behandelingen in de Nederlandse- en de Engelse taal. Ik vind het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen. Als u geen van deze talen spreekt, dan kan ik u helaas niet behandelen.