Voor wie

Voor wie
In mijn praktijk richt ik mij op kinderen, jongeren en volwassenen.

Kinderen & jongeren

Kinderen vanaf 3 jaar, jongeren en hun ouders zijn welkom in mijn praktijk voor verschillende klachten/ problemen zoals:

 • weinig zelfvertrouwen hebben
 • problemen in de omgang met leeftijdgenoten/gepest worden
 • angstig en/of somber zijn
 • een ingrijpende gebeurtenis of trauma meegemaakt hebben
 • rouwen om het verlies van iemand
 • problemen met het reguleren van emoties
 • kenmerken van ADHD/ADD hebben
 • kenmerken van autisme spectrumstoornis hebben
 • moeite hebben om mee te komen op school
 • problemen/vragen hebben bij de opvoeding van uw kind/jongere

Psychologische hulp voor kinderen tot 18 jaar wordt sinds 1 januari 2015 vergoed vanuit de gemeente. Per 1-1-2018 heb ik van de gemeente toestemming om hulp te bieden in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GB GGZ).

Volwassenen

Voor volwassenen, vanaf 18 jaar, bied ik hulp in de Generalistische Basis GGZ waarin de kortdurende psychologische hulp gericht is op klachten/problemen in het hier en nu. Wanneer langer durende behandeling nodig is, zal ik u doorverwijzen.
Reden voor aanmelding kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • angsten
 • depressie klachten
 • een trauma/ ingrijpende levensgebeurtenis
 • vage lichamelijke klachten
 • een trauma
 • problemen met het zelfbeeld

Ook voor rouw- en arbeidgerelateerde klachten kunt u in de praktijk terecht, deze problematiek wordt echter niet vergoed vanuit de zorgverzekeringswet.