Werkwijze

Werkwijze
 • De aanmelding
 • Het intakegesprek
 • De behandeling
 • Samenwerking

De aanmelding

U kunt zich aanmelden via de mail of in een telefonisch contact.

Voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) is een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts nodig. Om voor vergoeding door de ziektekostenverzekering in aanmerking te laten komen, moet de verwijsbrief gedateerd zijn en minimaal de volgende gegevens bevatten:

 1. Naam, AGB code, woonplaats en handtekening van de verwijzer (huisarts)
 2. Datum
 3. Naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde
 4. Medische indicatie:
  1. Wat de door de huisarts (vermoede) psychische (DSM-V) aandoening is
  2. Dat het een gerichte verwijzing naar de basis GGZ (GB GGZ) is.

Deze verwijsbrief moet worden meegenomen naar het intakegesprek, evenals uw identiteitsbewijs en uw pas van uw zorgverzekering.

De praktijk leert dat er een wachttijd is tussen de aanmelding en het intakegesprek. Tips om deze wachttijd te overbruggen vindt u hier.

Het intakegesprek

In het intakegesprek bespreken we uw klachten, uw zorgen, uw lasten alsmede uw hulpvraag. Vaak zal ik u ook vragen één of meer vragenlijsten in te vullen. Vervolgens stellen we samen, cliënt en psycholoog, uw behandelplan op. Hierin worden uw behandeldoelen en de te gebruiken therapievorm beschreven. Ook wordt het pakket (zie pagina tarieven en vergoedingen) in de GB GGZ beschreven. Nadat we dit behandelplan hebben besproken én u akkoord bent, kan de behandeling starten.

In dit eerste gesprek zal er ook aandacht zijn voor ‘de klik’ tussen u, de cliënt en mij, de psycholoog. Ik werk volgens de GGZ zorgstandaarden van het Akwa-GGZinstituut. Cliëntversies van deze zorgstandaarden kunt u lezen op www.thuisarts.nl.

De behandeling

In de behandeling maak ik gebruik van verschillende therapievormen (zie de pagina behandeling).

Tijdens het behandeltraject zullen we regelmatig samen nagaan in hoeverre de ingeslagen weg de juiste is.

Als wij het zinvol vinden kan ook één van uw naasten een keer meekomen naar het gesprek. Gezamenlijk bespreken we dan hoe u in de thuissituatie ondersteund zou kunnen worden. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

Het laatste gesprek is gericht op terugvalpreventie. We gaan in op merkbare verbeteringen en wat daar het meest aan heeft bijgedragen. We schrijven dit op zodat u dit kunt raadplegen als het even wat minder gaat. Hierbij kunnen we ook nagaan wat uw naasten voor u kunnen betekenen.

Als we E-health hebben gebruikt, kunt u tot 6 maanden na afsluiten van uw dossier nog gebruik maken van Therapieland.

Ik maak gebruik van begin-, tussen- en eindmeting middels de Routine Outcome Monitoring (ROM) om zicht te hebben op het effect van de behandeling. Wanneer u geen vragenlijsten voor de ROM wilt invullen dan kunt u dit aangeven. Ik zal u dan vragen om een privacyverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Een gesprek duurt 45 minuten en daarnaast wordt er 15 minuten indirecte tijd (verslaglegging en dergelijke) gerekend.

Alle gegevens worden vastgelegd in een dossier, zowel een papieren dossier als een digitaal dossier (Intramed Online). U heeft recht op inzage in dit dossier. Desgewenst kunnen we dit samen inzien zodat ik eventuele vragen gelijk kan beantwoorden. Dit dossier wordt na afloop van de behandeling volgens de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar bewaard. Wanneer u niet wilt dat uw dossier  wordt bewaard dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om dit dossier eerder te laten vernietigen.

Samenwerking

Ik werk vooral samen met huisartsen van Zorggroep Het Huisartsenteam, zoals het Huisartsenteam Dudok en het Huisartsenteam Heusdenhoutseweg. Daarnaast werk ik ook samen met de Huisartsenpraktijk De Tolakker en de Huisartsenpraktijken in De Kapelhof. En mijn praktijk is ketenpartner met de Zorggroep, Het Huisartsenteam.

Wanneer er voor de verwijzing naar de GB GGZ gesprekken zijn geweest met een huisarts/ POH GGZ dan wordt de verwijzing vaak inhoudelijk toegelicht (digitaal of per app, beiden via beveiligde kanalen).

Wanneer een doorverwijzing naar de Specialistische GGZ (SGGZ) aangewezen is dan gaat dit via de POH GGZ. Deze kan in overleg ook de wachttijd naar de SGGZ overbruggen met gesprekken.

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts/ POH GGZ over uw behandeling kan alleen met uw toestemming.