Werkwijze

Werkwijze
Na een aanmelding via de mail of in een telefonisch contact maken we een afspraak voor een intakegesprek.

Kinderen & jongeren tot 18 jaar

Bij een aanmelding van kinderen tot 16 jaar is een schriftelijke akkoordverklaring van beide ouders wettelijk vereist voordat het intakegesprek gepland kan worden. Hiervoor kunt u dit formulier invullen, ondertekenen en opsturen.
Voor een vergoeding van de gemeente voor de behandeling is een beschikking van de gemeente nodig of een verwijsbrief van een huisarts. Deze moet meegenomen worden naar het intakegesprek, evenals het identiteitsbewijs en het pasje van de ziektekostenverzekering.

De intake kan één of meer gesprekken in beslag nemen waarin de reden voor aanmelding, de ontwikkeling van het kind en de thuissituatie aan bod komen. Ook kan ik u verzoeken één of meerdere vragenlijsten in te vullen.
Na de intake stel ik een behandelplan op waarin behandeldoel en wijze van behandelen (o.a. gesprek, EMDR, gedragstherapie) beschreven worden. Dit behandelplan bespreek ik met beide ouders en nadat er van hen een schriftelijk akkoord is, kan de behandeling starten.

Volwassenen vanaf 18 jaar

Voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) is een verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts nodig om de behandeling voor vergoeding door de ziektekostenverzekering in aanmerking te laten komen. Deze verwijsbrief moet worden meegenomen naar het intakegesprek, evenals uw identiteitsbewijs en uw pas van uw ziektekostenverzekering.

In het intakegesprek bespreken we de aard en achtergrond van de klachten. Vaak zal ik u ook vragen één of meer vragenlijsten in te vullen. Als alle informatie bij mij terug is, stel ik een behandelplan op waarin behandeldoel, wijze van behandelen en het verwachte aantal gesprekken/pakket in de GB GGZ worden beschreven. Nadat we dit behandelplan hebben besproken en u akkoord bent gegaan, kan de behandeling starten.

Ik zal gebruikmaken van begin-, tussen- en eindmeting middels de Routine Outcome Monitoring (ROM) om zo zicht te hebben op het effect van de behandeling.